Kim Minh International chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Kim Minh International, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Kim Minh International

Kim Minh International is one of the leading Fruits/ Vegetables Exporters and manufacturers in Vietnam

Under the stewardship of management team having much experience in international commodity trading, Kim Minh Exim have been trading in diversified portfolio of products such as Fresh Fruits, Frozen Fruits and Fruits Puree  

Since year 2009, Kim Minh Exim has been successful in making a mark in the international trade of agro commodities and has been able to carve out a niche for itself.  

Our services of timely performance, quality control and logistics management have met up to their global standards and ensured consistent relationships.  

What we offer  

* Fresh Fruits/ Vegetables  

* Frozen Fruits/vegetables  

* Fruits Puree

Kim Minh International Tuyển dụng