KINGDOM GAME 4.0 chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của KINGDOM GAME 4.0, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu KINGDOM GAME 4.0

Kingdom Game 4.0 là công ty phát hành game dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain. Là mô hình tiên phong khác biệt lớn so với các công ty phát hành game hiện tại, chơi game tạo thu nhập, khác hẳn với các mô hình game hiện tại tốn thời gian và chi phí.