KYOWON THE ORM VIETNAM COMPANY LIMITED

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

KYOWON THE ORM VIETNAM COMPANY LIMITED chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của KYOWON THE ORM VIETNAM COMPANY LIMITED, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu KYOWON THE ORM VIETNAM COMPANY LIMITED

Tập đoàn Kyowon là doanh nghiệp Giáo dục - Văn hóa - Đời sống hàng đầu Hàn Quốc.

Với việc ra mắt Công ty Kyowon The ORM Việt Nam, chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng vượt trội, cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của cả gia đình.

SỨ MỆNH

Kết nối nhân duyên

Kiến tạo tương lai

TẦM NHÌN

Chúng tôi tạo ra những mối lương duyên tốt đẹp thông qua cơ hội kinh doanh đúng đắn, minh bạch; kiến tạo tương lai tươi sáng bằng những giá trị và sản phẩm không ngừng đổi mới.

GIÁ TRỊ

· Kinh doanh đúng đắn

· Trả thưởng minh bạch

· Lương duyên tốt đẹp

· Sản phẩm hàng đầu

· Cuộc sống thịnh vượng

· Cống hiến Xã hội