Lab Vật lý Ứng dụng (Laboratory of Applied Physics, AIMaS, TDTU)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Lab Vật lý Ứng dụng (Laboratory of Applied Physics, AIMaS, TDTU) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Lab Vật lý Ứng dụng (Laboratory of Applied Physics, AIMaS, TDTU), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Lab Vật lý Ứng dụng (Laboratory of Applied Physics, AIMaS, TDTU)

Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu (Advanced Institute of Materials Science - AIMaS) là một đơn vị nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Viện được thành lập theo quyết định số 1977/2017/QĐ-TĐT ký ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng TDTU trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.