LÀNG YẾN MAI SINH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của LÀNG YẾN MAI SINH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

LÀNG YẾN MAI SINH Tuyển dụng

Sales Banquet

31/05/2021
TP Nha Trang
Toàn thời gian