Language Academy chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Language Academy, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Language Academy

Với 30 năm kinh nghiệm về đào tạo ngoại ngữ, từ năm 2012 SIGMA đã tiên phong trong việc xây dựng một chương trình đào tạo tốt hơn với phương pháp mới trong đào tạo ngoại ngữ.

Từ năm 2019, SIGMA đã không chỉ đào tạo ngoại ngữ trong nước, mà từ nền tảng này, chúng tôi đã vươn xa, bắt đầu đào taọ ngoại ngữ ở cả Việt Nam với các lĩnh vực khác nhau để nâng cao trình độ ngoại ngữ phục vụ cho mục đích học tập, du học và xin việc.

Language Academy Tuyển dụng