Lawr chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Lawr, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Lawr

Lawr (http://lawr.co/ ) is Singaporean Technology company (backed by Sugar Ventures) providing quality legal matching services. Lawr also provides timely updates on the legal profession, news and all things law-related.

Lawr is a global community for lawyers, law students, aspiring legal practitioners, bringing together just about everyone with a legal question.