LAXGO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của LAXGO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu LAXGO

LaxGo is simply "Relax & Go" to your destinations without worrying about anything like hard-to-find wifi or expensive 3G mobile data roaming.Just Relax & Go anywhere with unlimited Wi-Fi! Enjoy Selfie & Chatting anytime you like!