Leapstack Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Leapstack Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Leapstack Vietnam

Công ty Leapstack là công ty công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm có trụ sở chính tại Thượng Hải, chúng tôi đang xây dựng văn phòng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.