LeDonsFund chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của LeDonsFund, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu LeDonsFund

LeDon's Fund is the group of the corporations. The corporations in this group specialize in different aspects of kitchen industry. We have experience in this industry more than ten years and we would like expand more in this industry.

With the development of technology, we want  to focus on using technology to develop our business faster, stronger and more sustainable but eco-friendly.

Due to this reason, we are recruiting many positions.