LeongHup Feedmill Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

LeongHup Feedmill Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của LeongHup Feedmill Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu LeongHup Feedmill Việt Nam

LEONG HUP FEEDMILL VIỆT NAM Co., Ltd là công ty 100% vốn đầu tư của Malaysia, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ tại phòng nhân sự  Email: hrs.leonghup@gmail.com