LIFE'sUP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của LIFE'sUP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu LIFE'sUP

LIFE’SUP Apps Development Co. is an international website and mobile apps development and software programming company that is based in Vaasa, Finland. We are a software development company that is set to compete in the highly competitive ICT industry.

LIFE’SUP Apps Development Co. will be involved in the development of web/mobile apps especially service applications and other financial, medical, geographical and entertainment related web/mobile applications. Our workers are going to be selected from a pool of talented web/mobile apps developers. We will make sure that we take all the members of our workforce especially mobile apps developers / designers through the required trainings that will position them to meet the expectation of the company and to compete with leading mobile apps developers / designers in Finland and throughout the globe.