LINE Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của LINE Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu LINE Vietnam

Our products are focusing on online media business industry. Our mission is to bring people, information and services closer together by making use of AI Technology. We also have many interesting projects specified for AI and Block-chains. You will have a great chance to:

Working in a very Silicon Valley start-up style with a professional, international environment.

Developing your career in a famous product company and working with latest technologies in the world.