LogiGear chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của LogiGear, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu LogiGear

LogiGear was founded in Silicon Valley in 1994 by top thought leaders in the software testing industry. Since then we have completed software testing projects for prominent companies across a broad range of industries and technologies. Our headquarters continue to be in Silicon Valley with the majority of the software testing staff located in Ho Chi Minh City and Da Nang, Vietnam. We are among the largest employers of software testing professionals in Vietnam.

LogiGear continues to grow as companies realize the benefits of outsourcing their software testing. Named by Inc. 500|5000 as one the fastest growing private companies in the US in 2009, 2011 and 2012, we are on a growth journey.

LogiGear Tuyển dụng