Logix Technology ( Logixtek)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Logix Technology ( Logixtek) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Logix Technology ( Logixtek), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Logix Technology ( Logixtek)

LOGIX TECHNOLOGY is software service company specialized in providing professional offshore software development services based on the Offshore Development Center & Offshore Testing including Infrastructure approach.

 At LoGix Technology, we make offshore outsourcing easier and more effective. Our customer centric, solutions-oriented approach and scalable resource model allows your organization to be flexible and adapt quickly to ever-changing customer demands and modernization of software, while staying focused on your core competency. With our commitment and dedication to customer success, we help you deliver, so you can be proactive and focus on the future, advancing your business and driving revenue.