London Sales Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của London Sales Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu London Sales Vietnam

London Sales Corporation is the exclusive distributor of high end to mid range skin care labels and other beauty accessories.

Our stores and kiosks are located in Vietnam, Australia, New Zealand, South Africa , USA, Singapore and the Philippines.