Ma Belle Box chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Ma Belle Box, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Ma Belle Box

Ma Belle Box is a new way to discover Beauty in Vietnam.

Every two months, you can discover new beauty brands and products inside a surprise and beautiful box, directly at your doorstep.

Ma Belle Box is here to guide and advice you in order to find the most suitable beauty products, officially available on the market. We only work with official beauty brands in order to ensure the quality au authenticity of the products you will receive. If you are curious about our concept and previous edition, check out our story!