Marill Media Co., Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Marill Media Co., Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Marill Media Co., Ltd

Marill is a creative team with diverse individuals located in Saigon City, Vietnam.

Our wannabe:

We dream and work to build a great bigger professional team specializing in product videos and creative programs which is able to become the unique brand in this industry. Since we believe that the technique is just a tool to tell any story. Therefore, we aim to the researches and trials for newer kinds of interactive video products which is friendlier “speakable". We want to become the experts of story telling using the human sense of visualizing the messages effectively through the scenes.