MASS architecture chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của MASS architecture, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu MASS architecture

MASS architecture is an experienced and passionate design company, founded by two talented architects from France. We believe that our different influences could open doors to meaningful stories through a mixed Asian-European architectural language.