may vĩnh tiến chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của may vĩnh tiến, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu may vĩnh tiến

Bản mô tả nhiệm vụ và công việc nhân viên QC (Nhân viên QC làm gì?)

Nhiệm vụ chính Công việc cụ thể

Kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu nhập • Lập bảng thống kê về nguyên liệu, vật tư đầu vào, đánh giá phân loại chất lượng nguồn nguyên liệu.

• Báo cáo số lượng, chất lượng cho quản đốc.

• Được quyền đình chỉ việc sử dụng nguyên liệu nếu phát hiện có vấn đề về chất lượng và báo cáo quản đốc xử lý.

Kiểm soát chất lượng hàng hóa xuất đi • Thực hiện việc kiểm tra chất lượng lô hàng hóa xuất đi, đóng dấu PASS và ký xác nhận.

• Được quyền đình chỉ việc xuất hàng đi nếu phát hiện hàng không đảm bảo chất lượng và báo cáo quản đốc xử lý.

Kiểm soát quy trình sản xuất • Thực hiện việc giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm theo các công đoạn được phân công.

• Phân loại các sản phẩm, bán thành phẩm sai sót và yêu cầu công nhân chỉnh sửa.

Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất • Kịp thời phát hiện những sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất và nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm các biện pháp xử lý hiệu quả nhất.

• Trong trường hợp không xử lý được phải báo cáo ngay với quản đốc để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.

Các công việc khác • Thực hiện việc kiểm tra độ an toàn của dây chuyền sản xuất.

• Giám sát việc bảo quản hàng hóa để đảm bảo hàng được bảo quản đúng quy trình, không ảnh hưởng đến chất lượng hàng xuất đi.

• Giám sát việc bảo quản nguồn nguyên liệu nhập để không làm tiêu hao hay suy giảm chất lượng nguyên liệu.

• Được quyền lập biên bản xử lý đối với những cá nhân, tập thể vị phạm lỗi nghiêm trọng về quy trình kỹ thuật, làm ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nguồn nguyên liệu, hàng hóa.

• Đào tạo nghiệp vụ cho công nhân, nhân viên mới.

• Chủ động đề xuất những giải pháp mới để việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất.

• Làm các báo cáo theo quy định của nhà máy.

• Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó.