Mazars Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Mazars Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Mazars Việt Nam

Mazars Vietnam is an international Audit, Accounting, Tax and Advisory services company present in Vietnam since 1994. We focus on providing value-added financial consulting services which aim at creating a strong competitive advantage for our clients in a rapidly changing environment.

We are seeking for an Office administrator and Customer service undertaking a range of functions to make sure the administration activities and some client related services run smoothly. 

Join the 17,000 audit and advisory professionals united through Mazars in 77 countries.