Mediabridge chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Mediabridge, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Mediabridge

Media Bridge Việt Nam là công ty trực thuộc Media Bridge Japan.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là ngành công nghệ thông tin.

Media Bridge là cầu nối công nghệ thông tin giữ Việt Nam và Nhật Bản