Meete chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Meete, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Meete

At Meete, we provide one-stop sales & marketing tools for offline merchants. After 1.5 year launching, we have partnered with The Coffee House, TocoToco, The Pizza Company, Wrap&Roll, etc…and have grown in to 100k users in several cities.