Meta Vision chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Meta Vision, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Meta Vision

MetaVision is a new joint venture between Mars Tohken Solution Co.Ltd. (a Japanese company established since 1988 provides auto id solutions - https://www.mars-tohken.co.jp) and Temas Engineering JSC (a 7-year-old company of Vietnam provides consulting services, products and solutions for industrial automation - https://www.temas.vn/). 

Our mission is to create vision solutions for industrial automation and smart factory solutions. 

To archive our goal, we buid our team with talented and enthusiastic people, working directry with the R&D team in Japan and Canada, American experts. 

And thanks to Mars Tohken and Temas' strong expertise in industrial automation we can understand the needs of the industrial and provide the most suitable solutions.