Miller Gold Tech chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Miller Gold Tech, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Miller Gold Tech

An Australian-owned software development company

Miller Gold Technology Solutions is a fast growing Australian and Vietnamese IT services company.

We help organisations grow, innovate and transform their business using technology as the backbone..  

We take pride in being a fun and educational workplace. We offer weekly English lessons for all employees, ongoing training in your specific field as well as lots of team events, company lunches and performance based bonus alongside excellent salary and company health fund.