Mirum Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Mirum Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Mirum Vietnam

We are a global digital agency of makers, believers and make-believers.

We create experiences that people want and businesses need. We are for those who embrace the transformative power of digital. We guide brands through our three offering platforms: business transformation, experience development and commerce activation.

We are Mirum. Let’s make what’s next.