MobileFolk chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của MobileFolk, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu MobileFolk

We are a team of veteran software developers based in Toronto, Canada and Hanoi, Vietnam. Since 2008 we have delivered quality end-to-end services to entrepreneurs, startups, and established businesses.

We believe that successful projects are built on trust, communication, and attention to detail. We use our expertise and years of software development experience to deliver high-quality products we can stand behind.