MTI Technology chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của MTI Technology, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu MTI Technology

The MTI Technology history and legacy started in 2016, as a subsidiary company of the MTI Group in Japan. MTI Technology works to create valuable mobile content as well as services delivered through means of application and web for Japan market. With the original members of 20 people, we grow our members up to more than 100 bright talents and continue to grow more. Looking for a place to fully use your talents? This is the place!