Mỹ Thuật Bụi chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Mỹ Thuật Bụi, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Mỹ Thuật Bụi

Mỹ Thuật Bụi là lớp dạy vẽ với 8 cơ sở tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, quy mô nhân sự khoảng 150.000, phần lớn là 9x trẻ trung, năng động.