Netland Group chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Netland Group, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Netland Group

Công ty cổ phần quản lý và đầu tư Netland  Group hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trong mảng văn phòng, trường học. Công ty được thành lập năm 2020 đến nay dã đi  vào  hoạt động đến nay đã đi vào hoạt  động được hơn 1 năm.