NEWDAY ONE TRADING CO., LTD

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

NEWDAY ONE TRADING CO., LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của NEWDAY ONE TRADING CO., LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu NEWDAY ONE TRADING CO., LTD

• Cai mep shipchandler we always care for good’s quality

• Our goods are selected from famous and prestige suppliers; They meet standards of Food Hygiene and Safety. Working with us, we will bring to you the satisfaction. Even ordering a small quantity, you deserve a reward for your supports to get our best services.

• Our services are available 24 hours a day during holidays.