Next Solution chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Next Solution, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Next Solution

Công ty Cổ phần Next Solution là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. các công nghệ nhằm đưa ra những sản phẩm và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.Công ty lấy tiêu chí công nghệ làm nền tảng để phát triển sản phẩm và dịch vụ