Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín VietBank

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín VietBank chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín VietBank, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín VietBank

1. TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt để trở thành một trong những thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam. 

2. SỨ MỆNH 

Xây dựng VIETBANK trở thành một ngân hàng bán lẻ năng động, hiện đại, có chất lượng phục vụ hàng đầu tại Việt Nam, đủ khả năng để cạnh tranh và phát triển trong giai đoạn mới. 

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

• Nguồn nhân lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình 

• Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại

• Mô hình tổ chức và quản lý khoa học