Nhà hàng Chợ Cá Sài Gòn - Công ty Cổ phần Dinosys

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Nhà hàng Chợ Cá Sài Gòn - Công ty Cổ phần Dinosys chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Nhà hàng Chợ Cá Sài Gòn - Công ty Cổ phần Dinosys, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Nhà hàng Chợ Cá Sài Gòn - Công ty Cổ phần Dinosys

Hoạt động trong lĩnh vực Nhà hàng, dịch vụ ăn uống

Nhà hàng Chợ Cá Sài Gòn - Công ty Cổ phần Dinosys Tuyển dụng

Nhân Viên Kế Toán Kho

15/05/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian