Nhà Hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Nhà Hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Nhà Hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Nhà Hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng Tuyển dụng

Trưởng Ca Nhà Hàng

27/12/2020
Lâm Đồng
Toàn thời gian

Quản lý nhà hàng

14/12/2020
Lâm Đồng
Toàn thời gian