Nhà hàng Tuấn & Tú chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Nhà hàng Tuấn & Tú, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Nhà hàng Tuấn & Tú

Tuấn&Tú Restaurant is well-known for its truly home-made Vietnamese food and Hanoi specialities. Our restaurant is located at 6 Thai Van Lung str, D.1, HCM