NHN Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của NHN Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu NHN Vietnam

NHN ENT. Vietnam South East Asia service & platform development Development support Service localization & publishing

Toward Art, Science & Tech: Continuous challenge towards new world with passion for art and technology.

Play Hard, Work Smart!: Talented people, who know what fun is really about,challenge themselves to create themost entertaining games on earth!

Let the World Play with Us!: More people from more places will experience a new dimension of fun with NHN Entertainment.

Our main office is in Korea. We have more than 2,300 employees in global. Our strategy is “While focusing on mobile game business & launched an e-commerce business for stable profit growth”.