Nidec Việt Nam Corporation

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Nidec Việt Nam Corporation chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Nidec Việt Nam Corporation, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Nidec Việt Nam Corporation

We, Nidec Corporation, are the world's No.1 comprehensive motor manufacturer.This page introduces you to our corporate philosophy, management policy and vision, and corporate history, as well as information about group companies and major bases.