Nippon Chemiphar Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Nippon Chemiphar Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Nippon Chemiphar Vietnam

Công ty TNHH Nippon Chemiphar Việt Nam là dự án đầu tư đầu tiên ở nước ngoài của Tập đoàn Nippon Chemiphar (Nhật Bản) có lịch sử gần 60 năm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm. Công ty được đầu tư 50 triệu đô la Mỹ, trên diện tích 10,522m2; công suất sản xuất 550 triệu viên/năm. Ngoài ra, Công ty còn cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phát triển dược phẩm. 

- Tháng 4/2016-03/2017: Xây dựng nhà máy. 

- Tháng 04/2017-09/2018: Vận hành sản xuất thử và đăng ký các chứng nhận WHO-GMP, J-GMP 

- Tháng 10/2018: Chính thức đi vào hoạt động sản xuất  

- Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài  

- Quy mô: 200 lao động