NIROTECH LIMITED chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của NIROTECH LIMITED, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu NIROTECH LIMITED

NiRoTech Limited is Company incorporated in Hong Kong in 2013. Our main operation is in electronic field. We always focus on quality and service through local professional with international curriculum. We offer:

• Technical supports at development stage

• Materials sourcing

• Supply chain and logistics management

• Production quality assurance

• Documentation control

Working for Representative Office of NiRoTech Limited in Hanoi city, you will have the opportunity to work in a professional, dynamic environment, to contact and work with foreign expert to enhance personal skills. 

NIROTECH LIMITED Tuyển dụng