Nitori Furniture Vietnam EPE

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Nitori Furniture Vietnam EPE chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Nitori Furniture Vietnam EPE, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Nitori Furniture Vietnam EPE

NITORI Furniture Vietnam EPE is a 100% Japanese owned enterprise specializing in manufacturing home furniture at Quang Minh Industrial Park (near Me Linh Plaza). It takes 30 minutes to pick up all staffs from Hanoi by Company bus. We currently have vacancies for innovative and ambitious individuals to join our team and share in our growth. Our company is good working environment for promotion in your career as well as training for new graduated students. 

Nitori Furniture Vietnam EPE Tuyển dụng

Recruitment Staff

05/12/2020
Hà Nội
Toàn thời gian