Odyssey Resources chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Odyssey Resources, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Odyssey Resources

Odyssey Resources (www.odyssey-resources.com) is an Australian- owned company providing a wide-range of Accounting, Tax and Bookkeeping Services to companies located throughout Australia and Vietnam. As the first Australian movers to provide accounting outsourcing services from Vietnam, Odyssey is being recognized for our innovative approach and commitment to service excellence. Our company has already experience tremendous growth, and is currently seeking excellent candidates to be involved in the next critical stage of our company’s development.