One Arrow chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của One Arrow, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu One Arrow

OAC’s goal is quite simple

Find the perfect people for the perfect opportunity.

 

OAC consultants are well trained

professionals in their respective markets, with strong relationships with business andcandidates alike behind them. Not only can you confidently rely on us for consistent delivery, but we execute at the high standards of OAC service that we holdourselves to.

 

Keep recruitment simple

find the best people and let us do the hard graft, because we love it!