Onpoint chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Onpoint, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Onpoint

OnPoint is the leading eCommerce enabler in Vietnam with many years of experience in various product categories. With dynamic and experienced talents in eCommerce and category, OnPoint aim to make eCommerce easy for brands.


- Knowledge center and training

- Investment in partnership.

- People and culture