Orange Logic chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Orange Logic, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Orange Logic

Established in US 1999, Orange Logic is a product company that specializes in the development of Digital Media applications.

Our customers come from a multitude of industries and include fortune 100 companies such as Facebook, Airbnb, Boeing, BBC, United Nations.

Orange Logic was founded by an engineer, not a business person. This makes all the difference to you and how much you will enjoy your job. The quality of our software is the most important thing, not the marketing of it. Developers are the most important people at Orange Logic.