ORES GROUP COMPANY LIMITED chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của ORES GROUP COMPANY LIMITED, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu ORES GROUP COMPANY LIMITED

First conceived as a collaboration between Nicolas Guittard (founder of Studio Orès) and Thomas Bevilacqua (Marketing & Communication Director at Decathlon), Ores has quickly grown from a small agency to a team of 70 people with offices in Lille, Shanghai and New York.

By partnering with Julien Boulard (BETC/Marcel/Fred&Farid), Aurélien Pélaprat (general manager of Oxelo China) and Alexandre Mulliez (production specialist & cofounder of Threesome film), we have gathered talented people around the same table to create communication campaigns from A to Z.