Ory Media chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Ory Media, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Ory Media

ORY cung cấp giải pháp Thiết kế website, IOS, Android, Windows Application. Tạo những vượt trội cho việc bán hàng, marketing và quản lý vận hành trong kinh doanh của bạn