Panda Global Logistics Co., Ltd

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Panda Global Logistics Co., Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Panda Global Logistics Co., Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Panda Global Logistics Co., Ltd

Thông tin chung

Công ty TNHH MTV Giao nhận Gấu Trúc Toàn Cầu. Cung cấp dịch vụ Logistics, với đội ngũ chuyên nghiệp, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Giải thưởng

VLA, WCA Inter Global, WCA Ecommerce

Sản phẩm

1. Int'l Sea & Air Freight Forwarder / NVOCC

2. Customs Clearance & Brokerages

3. Master Consolidator

4. Bonded / General Warehousing Services

5. Domestic Land, Rail, Air, Sea and River Services

6. Vietnam/Cambodia Cross Border Services

7. Int'l Cargo Transshipment / Re-working Services