PAYAP VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của PAYAP VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu PAYAP VIỆT NAM

PAYAP.INC is a south-east E-commerce Platform committed to providing the highest level of commerce Environment. PAYAP.INC solution include Facebook Smart Store, automatic chatbot, and personal link (store building) service. The company has started from Nov, 2020 and now we aim to scale up with you.

PAYAP VIỆT NAM Tuyển dụng

Junior Sales Executive

28/05/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian