Phan Việt Media chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Phan Việt Media, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Phan Việt Media

Công ty TNHH Giải pháp Truyền thông Phan Việt là một marketing agency chuyên tư vấn và xây dựng chiến lược truyền thông cho doanh nghiệp. Các hoạt động trọng tâm của công ty gồm có:


Tổ chức sự kiện

Booking quảng cáo

Tư vấn, xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông cho doanh nghiệp

Chúng tôi có gì khác với các Marketing Agency khác trên thị trường? Đối tượng khách hàng mục tiêu của Phan Việt là các cơ quan trọng yếu trong Bộ máy Nhà nước, và các hoạt động được thực hiện với quy mô quốc gia cũng như quốc tế.